نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی؛

سند جامع بهرهوری مبنای عمل ماست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سند جامع بهره‌وری که در بخش‌های مختلف استان داریم، مبنای عمل ماست.

به گزارش خبرنگار استقامت، محمدرضا پورابراهیمی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمان اظهارکرد: در برنامه‌ی ششم توسعه احکامی وارد شده که یکی از آن‌ها بهره‌وری است و ۸/۲ درصد از نرخ رشد اقتصادی مربوط به این حوزه است. وی افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور باید سالانه هشت درصد افزایش یابد که یک سوم آن متعلق به بخش بهره‌وری است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در استان کرمان سازمان برنامه سند بهره‌وری را تدوین کرده که این سند در جزئیات هم ورود کرده و بسیار جامع است. وی اظهارکرد: اتاق کرمان باید در بحث بهره‌وری ابتدا این سند را مد نظر قرار دهد و حتما در تعامل با سازمان برنامه پیش برود تا اقدامات متفاوت نباشند.

پورابراهیمی اذعان کرد: فعالیت‌ها و مصوبات شورای گفت‌وگو باید در راستای سند بهره‌وری استان باشد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. وی افزود: با توجه به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، سند جامع بهره‌وری که در بخش‌های مختلف استان داریم، مبنای عمل ماست.