رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان:

ابرماراتن چهرة واقعی کرمان را به دنیا نشان میدهد

گروه جامعه ـ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان با اشاره به اهمیت برگزاری ابرماراتن راه ابریشم ایران در کرمان گفت: «این مسابقه با توجه به بین‌المللی بودن تصورات اشتباهی که درباره‌ی کرمان وجود دارد را تغییر می‌دهد و وجود امنیت کرمان را به همگان ثابت می‌کند و چهره‌ای واقعی کرمان را نشان داده و گردشگری را رونق می‌بخشد».

مهدی سیاوشی، روز یک‌شنبه‌ی گذشته در نشست ستاد هماهنگی برگزاری این مسابقه‌ی بین‌المللی افزود: «ما اصرار داشتیم هر ساله با تعداد بیش‌تری این ابرماراتن برگزار شود که متاسفانه امسال نشد اما همین ۱۸ نفر هم که می‌آیند؛ چهره‌های بسیار معروفی هستند». وی با اشاره به برگزاری گردهمایی نمایندگان گردشگری ایران در دنیا

اظهار کرد: «بعد از این گردهمایی؛ دو گروه گردشگر از ژاپن به کرمان آمدند که یک گروه از سمت شهرهای جنوبی آمدند؛ مسیری که تاکنون هیچ گروه گردشگری از آنجا نیامده بود». وی یادآور شد: «برگزاری رویدادهایی این‌چنینی در معرفی کرمان و رونق گردشگری تاثیر فراوان داشته و دارد». سیاوشی گفت: «ما نیز در اتاق آمادگی هر نوع همکاری برای برگزاری هرچه بهتر این ابرماراتن را داریم».