سرهنگ پریور:

وضعیت امنیتی بیابان لوت بسیار خوب است

گروه جامعه ـ رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد: «وضعیت امنیتی بیابان لوت بسیار خوب است و این، حاصل تلاش همه‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی است». سرهنگ علیرضا پریور، روز یک‌شنبه‌ی گذشته در نشست ستاد هماهنگی برگزاری سومین ابرماراتن راه ابریشم ایران در استان کرمان گفت: «امنیت کویر بسیار خوب است و ما در جریان برگزاری این مسابقه‌ی بین‌المللی باید با حساسیت خیلی زیادی امور را پیش ببریم تا کم‌ترین اتفاقی رخ ندهد».

وی تاکید کرد: «در جریان برگزاری ابرماراتن، محدوده‌های قرمز که مشخص و مصوب شده باید رعایت شود و ورود به آن به‌هیچ وجه اتفاق نیفتد».

سرهنگ پریور همچنین اظهار کرد: «پلیس وظایف عمومی خود را برای برگزاری این رویداد انجام می‌دهد اما برای خدمات امنیتی خارج از حوزه‌ی وطایف، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هزینه‌های خدمات امنیتی پرداخته شود چرا که باید از نیروهای شیفت‌های استراحت استفاده و هزینه‌ها را پرداخت کنیم».

وی یادآور شد: «هر یک پرواز توسط هلیکوپتر بر فراز کویر، شش تا هفت میلیون تومان هزینه دارد».