انتقاد استاندار کرمان از کارهای غیرکارشناسی؛

وقتمان بدون نتیجه در جلسات میگذرد!

گروه اقتصاد – استاندار کرمان گفت: «بعد از چندین سال تجربه‌ی برنامه‌ریزی در کشور هنوز مصوباتی نوشته می‌شود که می‌گویند اشکال دارد».

به گزارش خبرنگار استقامت، محمدجواد فدایی در سی‌و‌هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: «مشکل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در احداث مراکز لجستیک جنوب استان باید از طریق پنجره‌ی واحد مرتفع شود».

وی در خصوص درخواست برگزاری جلسه برای رسیدگی به موضوع مطالبات بانکی کشاورزان و نحوه‌ی اهمال وام‌های کشاورزی اذعان کرد: «وقت‌مان با این جلسات می‌گذرد و نتیجه‌ای هم نمی‌گیریم».

استاندار کرمان افزود: «در خصوص استهمال وام‌های کشاورزی چندین جلسه در تهران و کرمان داشتیم که منجر به مصوبه‌ی ۲۱ تیر ماه شد اما بعد گفتند این مصوبه مشکل دارد و منجر به مصوبه‌ی ششم شهریور شد که بعد اعلام کردند این مصوبه نیز مبهم است».

وی یادآور شد: «تعجب می‌کنم بعد از چندین سال تجربه‌ی برنامه‌ریزی در کشور هنوز مصوباتی نوشته می‌شود که می‌گویند اشکال دارد؛ یعنی این‌قدر نمی‌توانیم کارشناسی درستی داشته باشیم که مصوبه‌ی درست بنویسیم»؟

فدایی خاطرنشان کرد: «اگر جلسه برای مشکلات کشاورزی و مطالبات بانکی آن‌ها بگذاریم چه حرف تازه‌ای قرار است در این جلسات مطرح شود»؟