یدالله آقاعباسی:

هنرمندان ما با پژوهش قهر هستند!

گروه فرهنگ‌وهنر- یدالله آقاعباسی با اشاره به وجوه پژوهشی کتاب از صفا تا شان، نکاتی را در مورد شیوه‌ی تحقیق این هنرمند خوش‌نویس یادآور شد و خاطرنشان کرد در وضعیتی که بسیاری از هنرمندان با پژوهش قهر هستند و صرف انجام کار هنری را در مسیر خود کافی می‌بینند، هاشمی‌نژاد اما ضمن انجام کار هنری خود که خطاطی است، دارد در حوزه‌ی هنر خود تحقیق می‌کند و در زمره‌ی هنرمندانی قرار گرفته که راه‌گشا است.

او افزود: «هاشمی‌نژاد برخلاف دیگر هنرمندانی که در مسیر تعیین‌شده پیش می‌روند و همان را ادامه می‌دهند اما او خود، مسیر هنری خود را تعیین می‌کند و طبق همان پیش می‌رود».

این نویسنده و هنرمند تئاتر ادامه داد: «ما هنرمندانی چون هاشمی‌نژاد را به‌ندرت می‌توانیم ببینیم؛ هنرمندانی که راه‌گشا هستند و مسیر جدیدی را در هنر خود باز می‌کنند و آن را به سرانجام می‌رسانند. ایشان در فضایی که بسیاری از هنرمندان ما با پژوهش قهر هستند، دارد بدون هیچ ادعایی کار می‌کند و ما نیز کم داریم هنرمندانی که هم تحقیق بدانند و هم روش تحقیق را. ممکن است هنرمندان صاحب‌نظر داشته باشیم اما کم داریم کسانی که کار تحقیق را به سرانجام برسانند».

آقاعباسی در ادامه با اشاره به روش‌های تحقیقی که هاشمی‌نژاد در آثار خود منظور می‌کند، گفت: «هاشمی‌نژاد محققی است که انصاف در تحقیق را به خوبی رعایت می‌کند. او وقتی در مسیر تحقیق خود به نکته‌ای می‌رسد که قبل از او دیaگری نیز به آن رسیده است، خوشحال می‌شود و حق تقدم او را نیز بیان می‌کند. بگذریم از کسانی که تحقیق دیگری را به اسم خود می‌زنند که من اصلا دلم نمی‌خواهد حتی وارد چنین قضیه‌ای بشوم».

این استاد دانشگاه بیان کرد: «او همچنین پژوهشگری است که همیشه حق مولف را نیز در تمام کارهای خود رعایت کرده است. نکته‌ای یا خطی نیست که از کسی انتخاب شده باشد و در مرجع و کتاب‌شناسی نیاورده باشد».

این مترجم ادامه داد: «هاشمی‌نژاد همچنین ویژگیِ فراغت از پیش‌داوری را نیز در تحقیقات خود دارد. خود ایشان اذعان کرده که من هیچ‌گاه نخواستم پیش‌داوری کنم. البته ممکن است که در صحبت‌هایش به نظر برسد که بر چیزی اصرار می‌کند، ولی در نوشته‌هایش چنین چیزی وجود ندارد».

آقاعباسی ادامه داد: «نهراسیدنِ از ارائه‌ی نظر جدید یکی دیگر از ویژگی‌های هاشمی‌نژاد است».