سروده‌ی یدالله آقاعباسی برای شجریان؛

برجاده‌های غریب اشک

گروه فرهنگ و هنر –  شعر «تو می‌خوانی»، سروده‌ی یدالله آقاعباسی در سوگ خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان است. استاد شجریان روز یک‌شنبه، در جوار دو شاعر نامی ایران «فردوسی» و «اخوان ثالث» در شهر توس آرام گرفت.

آقاعباسی این سوگ‌سروده را روز شنبه ۱۹ مهر با صدای خودش در فضای مجازی منتشر کرد.

 

«تو می‌خوانی»

بیگاهان در ساحل تاریک درون

دشت اندوهناک آینه‌های جان لب می‌گشایی

برمی‌خیزد ناگاه هزار دلاور فانوس به دستِ فریدون

در جنگلی روییده از خون سیاوش

و انفجار بی‌تردید جهان

بر جاده‌های غریب اشک

در نُه‌توهای نهان

 

در رویای من می‌خوانی

با نسیم سرزمین من

از آمودریا تا ریگزارهای دورِ بی‌باران

 

از پسِ فراز، فرود می‌آید صدا

در خاموشیِ ناگزیر

سکوت بغضی‌ست در گلوی ابر

تا لحظه‌ی گشایش باران

سکوت آهنگی‌ست خود

سکوت مجال تأثیر صداست

خمش نشسته سیاوش

ای روح وحشیِ سرکش

غریو رستم دستان

در ساکت پُر پژواک ذهن زمستان می‌نشینی

و برمی‌خیزی بی‌تردید

در رویش ناگزیر بهاران