با تصویب شورای شهر کرمان:

از اعتبارات مرمت خانه‌شهر به زندان اختصاص می‌یابد

گروه جامعه: شورای شهر کرمان مصوب کرد تا بخشی از اعتبارات مرمت خانه‌شهر برای اجرای طرح حفاظتی پیرامون هواخوری زندان مرکزی کرمان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورای شهر صبح دوشنبه اول آذرماه در صحن علنی شورا با اشاره به نامه‌ای از سوی اداره کل امنیتی استانداری کرمان اظهار کرد: «برای اجرای طرح حفاظتی پیرامون هواخوری زندان کرمان، در گذشته، تفاهم‌نامه‌ای درباره‌ی پل کنار زندان با شهرداری بوده و تعهدات شهرداری اجرا نشده است. شورای تامین مصوبه داده و جلسه‌ای با حضور اعضای شورای پنجم نیز برگزار شده است.  در نهایت، مقرر شد بخشی از هزینه‌ی اجرای طرح حفاظت هواخوری زندان توسط شهرداری تامین شود که ۳۰ میلیارد ریال است».

وی افزود: «پیشنهاد شد که دو میلیارد ریال از محل یکی از ردیف‌های بودجه و ۱۰ میلیارد ریال هم از محل مرمت خانه‌شهر به این بخش اختصاص یابد».

این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه و صحن علنی شورای شهر به تصویب نهایی رسید.