تابلوی پتروشیمی را لطفا جمع کنید!

محمد لطیف‌کار: تابلوی غول‌پیکر پتروشیمی فجر در جاده کرمان به رفسنجان حتما معرف حضورتان است. دو سال پیش هم تصویر این تابلو را که به خودروهای عبوری نشانی غلط می‌دهد، در صفحه اول نشریه «استقامت» کار کردیم. مسئولان محترم آن روزها، بعد از آن، چندبار پا به رکاب شدند و پیگیری هم کردند که بالاخره مسئله‌ی پتروشیمی فجر کرمان را به‌جایی برسانند. حتی در آن زمان گفته شد که مشکل محیط زیست، تحریم‌ها و تامین خوراک این پروژه نیز حل شده، و به زودی کارها رو به روال خواهد رفت. ما هم تقریبا خیال‌مان راحت ‌شد که به زودی همه‌چیز درست می‌شود. اما با گذشت زمانی طولانی، دیدیم که کار بر وفق مراد جلو نرفت، که نرفت!

این‌که پروژه‌ی پتروشیمی چه مشکلاتی دارد که تا به حال عاقبت بخیر نشده، فعلا بماند برای بعد؛ لابد مسئولان ذیربط در این مورد، دلایل خاص آن را با خبرند و و به‌اطلاع مردم خواهند رساند. مقصود من اما از یادآوری این مسئله آن است که اولا نصب این تابلو با این ابعاد بزرگ، از روز اول اشتباه بوده است؛ ثانیا حالا که بعد از چند سال، از پتروشیمی خبری نشده، بزرگان و مسئولان استان، دست‌کم فکری برای این تابلو بکنند. چون این تابلو نشان می‌دهد که ضعیف بوده‌ایم و نتوانسته‌ایم و یا در کارمان خیلی جدی نیستیم!

من به مسافرینی که هر روز از کنار این تابلو رد می‌شوند هم کاری ندارم؛ اما با غریبه‌ترها چه‌کنیم؟! به آن‌ها که هرچند وقت یک‌بار، از کنار این تابلو و زمین خالی پشت آن گذر می‌‌کنند واقعا چه بگوییم؟! آن‌ها در مورد این ضعف برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ما  واقعا چه فکر خواهند کرد؟ براین اساس پیشنهاد می‌کنم، عجالتا اگر مشکل پتروشیمی حل شدنی نیست، که ظاهرا نیست؛ مسئولین محترم بیایند و همت کنند این تابلو را هم بردارند.

به‌گمان من، این تابلو با این وضعیت فعلی، نه‌تنها سود مادی یا معنوی برای استان ندارد، که نشان می‌دهد فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در استان، تا چه اندازه با موانع و دردسرهای جدی همراه است. حتم دارم که ما دلمان سرزنش نمی‌خواهد؛ بنابراین بی‌جهت برای خودمان ضد تبلیغ نکنیم!