مدیرعامل آبفار استان مطرح کرد

فلزات سنگین در آب ۵۷۰ روستای استان!

گروه جامعه ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان با بیان این‌که ۸۵۰ روستای استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند، گفت: «متاسفانه ۷۴۰ تا از روستاهای موجود که قبلا تامین آب شده‌اند نیز با کمبود شدید آب مواجه شده‌اند و با این وضعیت، سال آینده بحران بسیار بزرگی در زمینه‌ی بی‌آبی روستاها خواهیم داشت».

به گزارش خبرنگار استقامت، علی رشیدی در شورای مدیریت بحران استان کرمان که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، افزود: « آب ۵۷۰ روستا که اغلب در سیرجان و بردسیر و رفسنجان هستند دچار مشکل فلزات سنگین شده و ۱۷۰ روستا هم داریم که مشکل شوری آب دارند و ۲۸۰ میلیارد اعتبار ویژه برای حل مشکل آب این روستا نیاز است».

نجار نیز گفت که یک‌هزار و ۲۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو اختصاص داده شده از آن اعتبار کمک بگیرند. رشیدی اما شیوه‌ی توزیع این پول در بین استان‌های کشور را منصفانه ندانست.