در صورت توافق میراث فرهنگی و شهرداری؛

محدودۀ بافت تاریخی شهر کرمان تغییر میکند

گروه جامعه ـ شهردار کرمان از تاسیس شهرداری ویژه‌ی بافت تاریخی کرمان طی ماه‌های پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، سیدمهران عالم‌زاده، شامگاه یکشنبه هجدهم فروردین‌ماه، در نشست عمومی شورای شهر این خبر را اعلام کرد. او گفت: «این شهرداری در همین ماه‌های ابتدای امسال تاسیس خواهد شد». به گزارش فردای‌کرمان، در گذشته نیز شهر کرمان صاحب این شهرداری بوده است که پس از مدتی فعالیت، تعطیل شد. عالم‌زاده همچنین اظهار کرد: «اگر با میراث فرهنگی به توافق برسیم، بافت تاریخی را نیز مجدد تعیین حدود خواهیم کرد چرا که ۵۰۰ هکتاری که گفته می‌شود محدوده‌ی بافت تاریخی است، در حال حاضر با این وسعت، وجود ندارد».