اهتمام هاشمینژاد در انتشار نسخة نفیس روضةالانوار

محمد لطیفکار ـ چند روز پیش فرصتی دست داد تا به اتفاق هنرمند ارجمند آقای مهران رضاپور برای یک گپ و گفت دوستانه سری به آقای علیرضا هاشمی‌نژاد هنرمند گرانمایه و پژوهشگر فعال در حوزه‌ی هنر و فرهنگ بزنم. در این دیدار، از هر دری درباره‌ی مسائل فرهنگ و هنر صحبت به میان آمد تا سخن به روضه‌الانوار خواجوی کرمانی رسید، و هاشمی‌نژاد خبر انتشار نسخه‌ی نفیس این کتاب را داد. پس از آن، او نسخه‌ای از کتاب را که در کتابخانه‌اش داشت آورد تا ببینیم؛ و ما همان‌جا آن را پیش خودمان رونمایی کردیم و از دیدن زیبایی‌های آن لذت بردیم!

بی‌تعارف بگویم انتشار روضه‌الانوار به خط علی الکاتب (میرعلی هروی، اواخر دوره‌ی تیموری) با این کیفیت، برای کرمان نوعی ارزش‌آفرینی است، که خیلی کم اتفاق می‌افتد. این را هم خوب می‌دانم که اگر همت و پیگیری آقای هاشمی‌نژاد نبود، قطعا این اتفاق در حوزه‌ی نشر رخ نمی‌داد.

هاشمی‌نژاد در مقدمه‌ی نسخه‌شناسی کتاب به شرح زندگانی میرعلی هروی، کاتب نسخه، پرداخته و توضیحاتی کامل و مفصّل در باب خط نسخه، تزیینات نسخه، نگاره‌ها، جدول‌کشی، جلد نسخه و منابع مورد استفاده، آورده است.

او در بخش توضیح نگاره‌های کتاب آورده است: «نسخه پنج نگاره دارد… و می‌افزاید:

این نگاره‌ها رقم ندارند، اما بر اساس شواهد و سبک کار، احتمالاً توسط شیخ‌زاده، از شاگردان بهزاد، کشیده شده‌اند.

این کتاب که در نوع خود از گرانقدرترین نسخه‌های هنری است اخیرا از سوی موسسه متن، وابسته به فرهنگستان هنر با همکاری همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان و مجتمع مس سرچشمه منتشر شده
است. و همان‌طور که ملاحظه می‌کنید علاوه بر اهتمام هاشمی‌نژاد، در تولید و نشر این کتاب، دو نهاد فرهنگی و صنعتی استان هم همکاری داشته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود این کتاب که حدود دوماه پیش خبر انتشار آن در خبرگزاری ایرنا آمده است، در کرمان به نحو شایسته‌تری از سوی متولیان ذیربط مورد توجه قرار گیرد و طی آیین ویژه‌ای شاهد رونمایی آن باشیم.